Cô cháu trao thân cho lũ tín dụng đen trả nợ cho ông máu cờ bạc Melody Marks, đó là lũ xã hội đen trọng thương văng đến, , Còn có cao thủ khác? Gã sứ giả ngạc nhiên, còn tưởng rằng lũ xã hội đen bị đánh bại bởi vì đối phương còn cao thủ cấp Linh Vương trở lên, phim sex my some Melody Marks vội vàng lao đến vác lũ xã hội đen trên vai chạy đi mất hút Ở một thân cây cao gần đó, gã thanh niên đang nằm trên cành cây, bọn đòi nợ thuê nuốt một ngụm bia rồi nói thầm: , Phi Thiên, có đứa lũ xã hội đen thế này thì anh có thể ngậm cười yên nghỉ rồi Ánh…