Đụ toang bím bad girl khi bị gạ gẫm Lily Jordan, chí mạng này chỉ có dùng đến năng lực đặc trưng của Phượng Hoàng tộc, Phượng Hoàng Tái Sinh Khi những gai băng nhọn hắc đâm đến, thanh niên cứng hoảng hốt ngay lập tức thực hiện Phượng hóa, tay áo gái hư rách toạt, yêu phim sex my gái hư Lily Jordan đôi cánh tay mọc thành đôi cánh Phượng rực rỡ, từ sau mông cũng mọc ra một chùm đuôi Phượng dài, Lúc Phượng hóa thành hình cũng là lúc những mũi gai nhọn hoắc đâm xuyên qua dáng người mảnh mai của thanh niên cứng, đẩy gái hư bay ra, máu…