Pha Doggy bắn khí ngập ngụa của cặp đôi người mỹ Kim Kardashian, cũng là kiểu như gái tây đi làm thôi chắc cũng ít kiểu đưa đi mua sắm thế này, gái tây chủ tính tiền và đúng như lời trai mỹ dặn không in bill, gái tây ý rất khéo léo nhờ gái tây trai mỹ cho đồ vào túi, phim sex mỹ xong nhìn trai mỹ ra dấu hiệu đã ok, Xong rồi trai mỹ cũng để gái tây đỡ ngại thì trai mỹ cũng đi mua 1 2 cái quần âu cho gái tây chọn, Xong rồi cả 2 đứa lên xe đi về lúc ấy đã gần 8h tối, Thế hôm nay…